Kursverksamheten drivs numera från Klint i Danmark

87191_xl.jpg

Så är Sörens nya bok utgiven.

Läs mer här

Den kan beställas här: varldsbild.se 

Vi håller kursen utifrån några av bokens centrala teman i Jönköping den 4/3, Borlänge den 11/3, Århus den 19/3, Bodö den 2/4, Oslo den 27/5


Solsökehems målsättning är att bidra till:

att ge hjälp till självhjälp och inspiration till ansvarstagande och 

    växande i egen takt

utvecklandet av en human, tolerant människosyn och kultur

att främja upplevelsen av inre frid och skapandet av yttre fred

Vårt telenr: 0045-91191316 och info@solsokehem.se© Solsökehem 2012