Kursverksamheten drivs numera från Klint 

Namnlös1

Flyttlasset gick mot Danmark i slutet av februari 2015

Solsökehems målsättning är att bidra till:

att ge hjälp till självhjälp och inspiration till ansvarstagande och 

    växande i egen takt

utvecklandet av en human, tolerant människosyn och kultur

att främja upplevelsen av inre frid och skapandet av yttre fred

Vårt telenr: 0045-91191316 och info@solsokehem.se


© Solsökehem 2012