En evig världsbild


Allt vi upplever är energi som är i rörelse och förändring. Det gäller såväl vår kropp, våra känslor och tankar, som den ocean av materia vi ser i universum - mineral, växter, djur, människor, klot, atomer osv. Inom oss upplever vi ett centrum, som är och förblir detsamma oavsett om dagar och år går. Det är samma jag som upplevde att vara fem år, tjugo år, fyrtio år osv. 

Jaget utgör den eviga sida i oss som ger varje levande väsen förnimmelsen  av ett centrum. En värld av förändring kan bara upplevas av sin kontrast, vårt oföränderliga eviga jag.

Bakom all skapelse finns ett upphov. Det är självklart när det gäller det människor skapat. Ingen tror att en kostym syr sig själv eller att ett hus kan bli till utan hantverkare, om bara tiden och slumpen får ha sin gång. På samma sätt kan inget i naturen bli till av en slump, varken människor, djur, växter eller kristaller. Alla dessa former och uttryck är den yttre sidan av de för våra sinnen osynliga väsendenas medvetande och livsupplevelse. Bakom all evolution av organismer finns ett evigt jag som samlar erfarenheter och bär evolutionen framåt med sin längtan.

Symbol nr 11 ovan, "Den eviga världsbilden", visar världsalltet i sin helhet.

Världsalltet är en levande helhet som består av levande väsen som manifesterar sig i sex olika till-varoplan.

Varje tillvaroplan består av levande varelser, vilkas livsupplevelse skapas genom växelverkan med omgivningen, och därmed med världsalltet eller Gudomen.

För närmare symbolförklaring och fler symboler se Martinus Instituts officiella hemsida.

Du kan läsa symbolförklaringen av symbol nr 11 i sin helhet i boken Den eviga världsbilden 1.

Stjärnsymbolen, nr. 41 (t.v.) symboliserar vår eviga struktur. 

Triangeln i mitten är vårt eviga jag. Cirkeln omkring jaget symboliserar vår förmåga att skapa och uppleva. Strålkorset symboliserar vårt eviga medvetande och dess evolution av skiftande former av organismer. Denna eviga treeniga struktur är lösningen på livets och skapelsens mysterium – därför att världsalltet uteslutande består av levande väsen med denna treeniga struktur.© Solsökehem 2012