Alexanderteknik

Solveig Langkilde har gått den internationellt   godkända (STAT) 3-åriga heltidsutbildning till Alexanderlärare.

Solveig är därutöver lärare, kursledare. föredragshållare och f.d. elitidrottare.

För information om individuella lektioner, introduktion och presentation för personal-grupper eller utbildningsinstitutioner kontakta via:    0045-50542307 eller  solveig@solsokehem.se 

Alexanderläraren ställer inte medicinska diag-noser, men ger eleven i form av undervisning 

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP.

Tekniken är ett redskap för ett livslångt lärande och fortsatt ökad själv-kännedom. Kroppsmedvetenhet och självkännedom är två sidor av samma sak.

Alexandertekniken har visat sig effektiv för många människor med hälso-problem, till exempel vid smärtor i nacke, axlar, rygg, höfter, knän eller vid huvudvärk, nedstämdhet och inte minst vid stressrelaterade symtom.

När kroppen återfår sin naturliga riktning och blir en mer integrerad helhet, släpper mycket av spänningar och värk.

Effekterna av Alexanderteknik

Människor som lärt sig tekniken och använder den i sin vardag beskriver hur de upplever:

·   ökad frihet och lätthet

·   bättre koordination

·   mindre stresskänslighet

·   större vitalitet

·   bättre sömn

·   mera livsglädje

·   minskade eller eliminerade fysiska problem

de uttrycker ofta tillfredsställelse över att ha fått ett redskap för själv att kunna påverka och ta ansvar för sin situation.

Sångare, musiker, skådespelare, dansare och idrottsutövare har med Alexander-tekniken uppnått:

·   större rörlighet

·   bättre resultat

·   minskad nervositet 

·   mindre värk, skador och ”slitage”

·   bättre balans både fysiskt och mentalt

·   närvaro och lugn i uppträdande och utövande© Solsökehem 2012