Martinus center

Martinus Center - Solsökehem har som mål att i en atmosfär av öppenhet och frihet erbjuda information, kurser och föredrag i den andliga vetenskap Martinus presenterar i sitt författarskap med den övergrip-ande titeln ”Tredje Testamentet”. 

Martinus författarskap står helt obundet och fritt från medlemskap och föreningsbildning.

Martinus Kosmologi vänder sig till den humant intresserade människan som vill förstå livet och som kräver logiska svar på livsfrågorna. För allt fler människor måste världsbilden inte bara tillfredsställa intelligensens krav, utan också kunna motivera känslans behov av mening, rättvisa och kärlek. Hans önskan var att varje läsare skall känna sig fri att ta vara på det som känns inspirerande och riktigt och låta resten vara.© Solsökehem 2012