Alexanderkurser

Kurser i

Alexanderteknik - för frihet i kropp och sinne

med Solveig Langkilde, utbildad Alexanderlärare

Jag reser också gärna ut och ger introduktionsföredrag eller -kurser för personalgrupper, musiker, idrottare osv. Jag har t.ex. haft introduktioner för musiklärarna på en kommunal musikskola och för skådespelare med övrig personal på en teater 

Om du önskar ytterligare upplysningar hör av dig till:

Solveig Langkilde        solveig@solsokehem.se          Telefon: 0045-5054 2307    © Solsökehem 2012