Tredje testamentet

Tredje Testamentet av MartinusMartinus litteratur, som går under den samlade titeln ”Tredje Testamentet” omfattar huvudverket ”Livets Bok”, band 1–7. Det suppleras av ”Den eviga världsbilden”, band 1-4, i vilka han har samlat 44 färglagda symboler för att göra de för oss osynliga eviga strukturerna och principerna bakom livet och vår ödesutveckling mer överskådliga och gripbara. Förutom 28 småböcker och cirka 200 artiklar har han två mer omfattande böcker med titlarna ”Logik” respektive ”Bisättning”.


Om du önskar mer information om hans litteratur så besök Världsbilds förlags hemsida: www.varldsbild.se 

Om du bor i Solsökehems närhet har du också möjlighet att köpa hans litteratur hos oss.© Solsökehem 2012